Ημέρα του Παιδιού 2013 (Ταϊλάνδη)
Ημέρα του Παιδιού 2013 (Ταϊλάνδη)
Ημέρα του Παιδιού 2013 (Ταϊλάνδη)

Όνομα του doodle: Ημέρα του Παιδιού 2013 (Ταϊλάνδη)
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 12.01.2013
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Thailand
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2013/childrens_day_2013-1026007.3-hp.jpg

0 Comments