93 χρόνια από τη γέννηση του Kuzgun Acar
93 χρόνια από τη γέννηση του Kuzgun Acar
93 χρόνια από τη γέννηση του Kuzgun Acar

Όνομα του doodle: 93 χρόνια από τη γέννηση του Kuzgun Acar
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 28.02.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Turkey
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/kuzgun-acars-93rd-birthday-6753651837108870.6-l.png

Ημέρα Ανεξαρτησίας της Δομινικανής Δημοκρατίας 2021
Ημέρα Ανεξαρτησίας της Δομινικανής Δημοκρατίας 2021
Ημέρα Ανεξαρτησίας της Δομινικανής Δημοκρατίας 2021

Όνομα του doodle: Ημέρα Ανεξαρτησίας της Δομινικανής Δημοκρατίας 2021
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 27.02.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Dominican Republic
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/dominican-republic-independence-day-2021-6753651837108869-law.gif

Γιορτή των Φαναριών 2021
Γιορτή των Φαναριών 2021
Γιορτή των Φαναριών 2021

Όνομα του doodle: Γιορτή των Φαναριών 2021
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 26.02.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Canada, Hong Kong, Singapore, Sweden, Taiwan, United Kingdom
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/lantern-festival-2021-6753651837108868.2-law.gif

Εθνική Ημέρα Κουβέιτ 2021
Εθνική Ημέρα Κουβέιτ 2021
Εθνική Ημέρα Κουβέιτ 2021

Όνομα του doodle: Εθνική Ημέρα Κουβέιτ 2021
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 25.02.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Kuwait
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/kuwait-national-day-2021-6753651837108867.2-law.gif

Ημέρα Ανεξαρτησίας της Εσθονίας 2021
Ημέρα Ανεξαρτησίας της Εσθονίας 2021
Ημέρα Ανεξαρτησίας της Εσθονίας 2021

Όνομα του doodle: Ημέρα Ανεξαρτησίας της Εσθονίας 2021
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 24.02.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Estonia
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/estonia-independence-day-2021-6753651837108866-law.gif

145 χρόνια από τη γέννηση της Zitkala-Sa
145 χρόνια από τη γέννηση της Zitkala-Sa
145 χρόνια από τη γέννηση της Zitkala-Sa

Όνομα του doodle: 145 χρόνια από τη γέννηση της Zitkala-Sa
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 22.02.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: U.S. Virgin Islands, United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/zitkala-sas-145th-birthday-6753651837108865-l.png

87 χρόνια από τη γέννηση της Audre Lorde
87 χρόνια από τη γέννηση της Audre Lorde
87 χρόνια από τη γέννηση της Audre Lorde

Όνομα του doodle: 87 χρόνια από τη γέννηση της Audre Lorde
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 18.02.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Germany, Italy, U.S. Virgin Islands, United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/audre-lordes-87th-birthday-6753651837108863-l.png

Read More

Ημέρα Ανεξαρτησίας Λιθουανίας 2021
Ημέρα Ανεξαρτησίας Λιθουανίας 2021
Ημέρα Ανεξαρτησίας Λιθουανίας 2021

Όνομα του doodle: Ημέρα Ανεξαρτησίας Λιθουανίας 2021
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 16.02.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Lithuania
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/lithuania-independence-day-2021-6753651837108862-law.gif