Εορτασμός για το γράμμα Ñ
Εορτασμός για το γράμμα Ñ
Εορτασμός για το γράμμα Ñ

Όνομα του doodle: Εορτασμός για το γράμμα Ñ
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 23.04.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Puerto Rico, Spain, Trinidad & Tobago, U.S. Virgin Islands, United States, Uruguay, Venezuela
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/celebrating-the-letter-n-6753651837108360.2-l.png

National Sovereignty and Children’s Day 2021
National Sovereignty and Children's Day 2021
National Sovereignty and Children’s Day 2021

Όνομα του doodle: National Sovereignty and Children’s Day 2021
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 23.04.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Turkey
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/national-sovereignty-and-childrens-day-2021-6753651837108910-l.png

Ημέρα Αγίου Γεωργίου 2021
Ημέρα Αγίου Γεωργίου 2021
Ημέρα Αγίου Γεωργίου 2021

Όνομα του doodle: Ημέρα Αγίου Γεωργίου 2021
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 23.04.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: United Kingdom
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/st-georges-day-2021-6753651837108912.2-l.png

Ημέρα της Γης 2021
Ημέρα της Γης 2021
Ημέρα της Γης

Όνομα του doodle: Ημέρα της Γης 2021
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 22.04.2021
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Λέξη-κλειδί για αυτό doodle: Ημέρα της Γης
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/earth-day-2021-6753651837108909.3-l.png

Luther Vandross’s 70th Birthday
Luther Vandross's 70th Birthday
Luther Vandross’s 70th Birthday

Όνομα του doodle: Luther Vandross’s 70th Birthday
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 20.04.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Austria, Bulgaria, Germany, Ireland, Japan, U.S. Virgin Islands, United Kingdom, United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/luther-vandross-70th-birthday-6753651837108908.7-l.png

Read More

Βέρα Γκεντρόιτς
151 χρόνια από τη γέννηση της Vera Gedroits
Βέρα Γκεντρόιτς

Όνομα του doodle: 151 χρόνια από τη γέννηση της Vera Gedroits
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 19.04.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Argentina, Chile, Greece, Iceland, India, Italy, Peru, Russia
Λέξη-κλειδί για αυτό doodle: Βέρα Γκεντρόιτς
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/vera-gedroits-151st-birthday-6753651837108356.3-l.png

Τιμούμε τη Laura Bassi
Τιμούμε τη Laura Bassi
Τιμούμε τη Laura Bassi

Όνομα του doodle: Τιμούμε τη Laura Bassi
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 17.04.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Argentina, Australia, Bulgaria, Chile, Iceland, Israel, Italy, New Zealand, Peru, South Africa, Trinidad & Tobago, U.S. Virgin Islands, Ukraine, United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/celebrating-laura-bassi-6753651837109199-l.png

Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ 2021
Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ 2021
Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ 2021

Όνομα του doodle: Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ 2021
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 15.04.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Israel
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/israel-independence-day-2021-6753651837108917-law.gif

Ημέρα του Παιδιού 2021 (15 Απριλίου)
Ημέρα του Παιδιού 2021 (15 Απριλίου)
Ημέρα του Παιδιού 2021 (15 Απριλίου)

Όνομα του doodle: Ημέρα του Παιδιού 2021 (15 Απριλίου)
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 15.04.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Spain
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/childrens-day-2021-april-15-6753651837108907-l.png

190 χρόνια από τη γέννηση του Eugène Poubelle
190 χρόνια από τη γέννηση του Eugène Poubelle
190 χρόνια από τη γέννηση του Eugène Poubelle

Όνομα του doodle: 190 χρόνια από τη γέννηση του Eugène Poubelle
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 15.04.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: France
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/eugene-poubelles-190th-birthday-6753651837108354-law.gif