Τιμούμε τη Laura Bassi
Τιμούμε τη Laura Bassi
Τιμούμε τη Laura Bassi

Όνομα του doodle: Τιμούμε τη Laura Bassi
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 17.04.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Argentina, Australia, Bulgaria, Chile, Iceland, Israel, Italy, New Zealand, Peru, South Africa, Trinidad & Tobago, U.S. Virgin Islands, Ukraine, United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/celebrating-laura-bassi-6753651837109199-l.png

Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ 2021
Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ 2021
Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ 2021

Όνομα του doodle: Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ 2021
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 15.04.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Israel
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/israel-independence-day-2021-6753651837108917-law.gif

Ημέρα του Παιδιού 2021 (15 Απριλίου)
Ημέρα του Παιδιού 2021 (15 Απριλίου)
Ημέρα του Παιδιού 2021 (15 Απριλίου)

Όνομα του doodle: Ημέρα του Παιδιού 2021 (15 Απριλίου)
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 15.04.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Spain
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/childrens-day-2021-april-15-6753651837108907-l.png

190 χρόνια από τη γέννηση του Eugène Poubelle
190 χρόνια από τη γέννηση του Eugène Poubelle
190 χρόνια από τη γέννηση του Eugène Poubelle

Όνομα του doodle: 190 χρόνια από τη γέννηση του Eugène Poubelle
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 15.04.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: France
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/eugene-poubelles-190th-birthday-6753651837108354-law.gif

Ιωάννη Γουτεμβέργιο
Τιμούμε τον Johannes Gutenberg
Ιωάννη Γουτεμβέργιο

Όνομα του doodle: Τιμούμε τον Johannes Gutenberg
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 14.04.2021
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Λέξη-κλειδί για αυτό doodle: Ιωάννη Γουτεμβέργιο
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/celebrating-johannes-gutenberg-6753651837109212-l.png

74 χρόνια από τη γέννηση του Oliver De Coque
74 χρόνια από τη γέννηση του Oliver De Coque
74 χρόνια από τη γέννηση του Oliver De Coque

Όνομα του doodle: 74 χρόνια από τη γέννηση του Oliver De Coque
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 14.04.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Nigeria
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/oliver-de-coques-74th-birthday-6753651837108350.4-l.png

Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης
151η επέτειος του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης

Όνομα του doodle: 151η επέτειος του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 13.04.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Australia, Austria, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Germany, Greece, Japan, Latvia, Lithuania, Moldova, New Zealand, Romania, Serbia, Slovakia, Turkey, U.S. Virgin Islands, Ukraine, United States, Vietnam
Λέξη-κλειδί για αυτό doodle: Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/151st-anniversary-of-the-metropolitan-museum-of-art-6753651837108733-law.gif

Ημέρα Εκπαιδευτικών 2021 (13 Απριλίου)
Ημέρα Εκπαιδευτικών 2021 (13 Απριλίου)
Ημέρα Εκπαιδευτικών 2021 (13 Απριλίου)

Όνομα του doodle: Ημέρα Εκπαιδευτικών 2021 (13 Απριλίου)
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 13.04.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Ecuador
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/teachers-day-2021-april-13-6753651837108906-l.png

Ημέρα του Παιδιού 2021 (12 Απριλίου)
Ημέρα του Παιδιού 2021 (12 Απριλίου)
Ημέρα του Παιδιού 2021 (12 Απριλίου)

Όνομα του doodle: Ημέρα του Παιδιού 2021 (12 Απριλίου)
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 12.04.2021
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Bolivia
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2021/childrens-day-2021-april-12-6753651837108905-l.png