108 χρόνια από τη γέννηση του Saadat Hasan Manto
108 χρόνια από τη γέννηση του Saadat Hasan Manto
108 χρόνια από τη γέννηση του Saadat Hasan Manto

Όνομα του doodle: 108 χρόνια από τη γέννηση του Saadat Hasan Manto
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 11.05.2020
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Pakistan
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2020/saadat-hasan-mantos-108th-birthday-6753651837108384.4-l.png

Τιμούμε την Tomris Uyar
Τιμούμε την Tomris Uyar
Τιμούμε την Tomris Uyar

Όνομα του doodle: Τιμούμε την Tomris Uyar
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 11.05.2020
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Austria, Germany, Switzerland, Turkey
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2020/tomris-uyars-79th-birthday-6753651837108314-l.png

Lola Álvarez Bravo’s 117th Birthday
Lola Álvarez Bravo’s 117th Birthday
Lola Álvarez Bravo’s 117th Birthday

Όνομα του doodle: Lola Álvarez Bravo’s 117th Birthday
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 03.04.2020
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Mexico
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2020/lola-alvarez-bravos-117th-birthday-6753651837108337.2-l.png

125 χρόνια από τη γέννηση του Leonid Utyosov
125 χρόνια από τη γέννηση του Leonid Utyosov
125 χρόνια από τη γέννηση του Leonid Utyosov

Όνομα του doodle: 125 χρόνια από τη γέννηση του Leonid Utyosov
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 21.03.2020
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Russia, Ukraine
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2020/leonid-utyosovs-125th-birthday-5368567175315456-l.png

100 χρόνια από τη γέννηση της Olga Orozco
100 χρόνια από τη γέννηση της Olga Orozco
100 χρόνια από τη γέννηση της Olga Orozco

Όνομα του doodle: 100 χρόνια από τη γέννηση της Olga Orozco
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 17.03.2020
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Argentina, Chile, Colombia, Peru
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2020/olga-orozcos-100th-birthday-6753651837108318.2-l.png

79 χρόνια από τη γέννηση της Tomris Uyar
79 χρόνια από τη γέννηση της Tomris Uyar
79 χρόνια από τη γέννηση της Tomris Uyar

Όνομα του doodle: 79 χρόνια από τη γέννηση της Tomris Uyar
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 15.03.2020
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Austria, Germany, Switzerland, Turkey
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2020/tomris-uyars-79th-birthday-6753651837108314-l.png

Mohammed Khadda
90 χρόνια από τη γέννηση του Mohammed Khadda
Mohammed Khadda

Όνομα του doodle: 90 χρόνια από τη γέννηση του Mohammed Khadda
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 14.03.2020
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Algeria, Bahrain, Egypt, Greece, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
Λέξη-κλειδί για αυτό doodle: Mohammed Khadda
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2020/mohammed-khaddas-90th-birthday-6753651837108313-l.png

205 χρόνια από τη γέννηση της Josephine Lang
205 χρόνια από τη γέννηση της Josephine Lang
205 χρόνια από τη γέννηση της Josephine Lang

Όνομα του doodle: 205 χρόνια από τη γέννηση της Josephine Lang
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 14.03.2020
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Austria, Germany, Switzerland
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2020/josephine-langs-205th-birthday-6753651837108672-law.gif

84 χρόνια από τη γέννηση της NH Dini
84 χρόνια από τη γέννηση της NH Dini
84 χρόνια από τη γέννηση της NH Dini

Όνομα του doodle: 84 χρόνια από τη γέννηση της NH Dini
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 29.02.2020
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Indonesia
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2020/nh-dinis-84th-birthday-6753651837108302.4-l.png

200 χρόνια από τη γέννηση του Sir John Tenniel
200 χρόνια από τη γέννηση του Sir John Tenniel
200 χρόνια από τη γέννηση του Sir John Tenniel

Όνομα του doodle: 200 χρόνια από τη γέννηση του Sir John Tenniel
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 28.02.2020
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Australia, Austria, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Cuba, Germany, Iceland, India, Israel, New Zealand, Sweden, Switzerland, U.S. Virgin Islands, United Kingdom, United States, Vietnam
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2020/sir-john-tenniels-200th-birthday-6753651837108300.5-l.png