Pambansang Araw ng Singapore 2020
Pambansang Araw ng Singapore 2020
Pambansang Araw ng Singapore 2020

Pangalan ng doodle: Pambansang Araw ng Singapore 2020
Doodle na ito ay ipinapakita: 09.08.2020
Mga Bansa, kung saan ang doodle ay ipinapakita: Singapore
Link sa doodle image: http://www.google.com/logos/doodles/2020/singapore-national-day-2020-6753651837108494-law.gif

Wear a Mask. Save Lives. (Aug 5)
Wear a Mask. Save Lives. (Aug 5)
Wear a Mask. Save Lives. (Aug 5)

Pangalan ng doodle: Wear a Mask. Save Lives. (Aug 5)
Doodle na ito ay ipinapakita: 05.08.2020
Ito ang global doodle. Ito ay ipinapakita para sa lahat ng mga bansa
Link sa doodle image: http://www.google.com/logos/doodles/2020/wear-a-mask-save-lives-copy-6753651837108810-law.gif

Ika-112 Kaarawan ni Bahiga Hafez
Ika-112 Kaarawan ni Bahiga Hafez
Ika-112 Kaarawan ni Bahiga Hafez

Pangalan ng doodle: Ika-112 Kaarawan ni Bahiga Hafez
Doodle na ito ay ipinapakita: 04.08.2020
Mga Bansa, kung saan ang doodle ay ipinapakita: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
Link sa doodle image: http://www.google.com/logos/doodles/2020/bahiga-hafezs-112th-birthday-6753651837108483.3-l.png