Desember Høytid
Høytidsdager i desember (dag 2–30)
Desember Høytid

Navnet på doodle: Høytidsdager i desember (dag 2–30)
Denne doodle ble vist: 02.12.2020
Dette er global doodle. Det ble vist for alle land
Nøkkelordet for dette doodle: Desember Høytid
Link til doodle bilde: http://www.google.com/logos/doodles/2020/december-holidays-days-2-30-6753651837108830.3-law.gif

Høytidsdager i desember (dag 1)
Høytidsdager i desember (dag 1)
Høytidsdager i desember (dag 1)

Navnet på doodle: Høytidsdager i desember (dag 1)
Denne doodle ble vist: 01.12.2020
Dette er global doodle. Det ble vist for alle land
Link til doodle bilde: http://www.google.com/logos/doodles/2020/december-holidays-day-1-6753651837108829.4-law.gif