Święta (dni 2–30)
Święta (dni 2–30)
Święta (dni 2–30)

Nazwa doodle: Święta (dni 2–30)
Wykazano to doodle: 02.12.2020
To jest globalny Doodle. Wykazano, dla wszystkich krajów
Link do doodle obrazów: http://www.google.com/logos/doodles/2020/december-holidays-days-2-30-6753651837108830.3-law.gif

Święta (dzień 1)
Święta (dzień 1)
Święta (dzień 1)

Nazwa doodle: Święta (dzień 1)
Wykazano to doodle: 01.12.2020
To jest globalny Doodle. Wykazano, dla wszystkich krajów
Link do doodle obrazów: http://www.google.com/logos/doodles/2020/december-holidays-day-1-6753651837108829.4-law.gif