Doceniamy mbirę
Doceniamy mbirę
Doceniamy mbirę

Nazwa doodle: Doceniamy mbirę
Wykazano to doodle: 21.05.2020
To jest globalny Doodle. Wykazano, dla wszystkich krajów
Link do doodle obrazów: http://www.google.com/logos/doodles/2020/celebrating-mbira-5807476258635776.2-l.png

Read More