Helgdagar i december (dag 2–30)
Helgdagar i december (dag 2–30)
Helgdagar i december (dag 2–30)

Namnet på doodle: Helgdagar i december (dag 2–30)
Denna doodle visades: 02.12.2020
Detta är globala doodle. Det visades för alla länder
Länk till doodle bild: http://www.google.com/logos/doodles/2020/december-holidays-days-2-30-6753651837108830.3-law.gif

Helgdagar i december (dag 1)
Helgdagar i december (dag 1)
Helgdagar i december (dag 1)

Namnet på doodle: Helgdagar i december (dag 1)
Denna doodle visades: 01.12.2020
Detta är globala doodle. Det visades för alla länder
Länk till doodle bild: http://www.google.com/logos/doodles/2020/december-holidays-day-1-6753651837108829.4-law.gif