วันเฉลิมฉลองหมู่เกาะกาลาปาโกส
วันเฉลิมฉลองหมู่เกาะกาลาปาโกส
วันเฉลิมฉลองหมู่เกาะกาลาปาโกส

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลองหมู่เกาะกาลาปาโกส
Doodle นี้ถูกแสดง: 31.05.2020
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/celebrating-the-galapagos-islands-6753651837108404.3-l.png

Read More

วันแม่ปี 2020 (31 พฤษภาคม)
วันแม่ปี 2020 (31 พฤษภาคม)
วันแม่ปี 2020 (31 พฤษภาคม)

ชื่อของ doodle: วันแม่ปี 2020 (31 พฤษภาคม)
Doodle นี้ถูกแสดง: 31.05.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Dominican Republic, Senegal, Sweden
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/mothers-day-2020-may-31-6753651837108403-l.png

Read More

วันแม่ปี 2020 (นิการากัว)
วันแม่ปี 2020 (นิการากัว)
วันแม่ปี 2020 (นิการากัว)

ชื่อของ doodle: วันแม่ปี 2020 (นิการากัว)
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.05.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Nicaragua
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/mothers-day-2020-nicaragua-6753651837108402-l.png

Read More

มาร์กาเร็ต ลิน เซเวียร์
วันรำลึกถึงมาร์กาเร็ต ลิน เซเวียร์ (คุณหญิงลิน ศรีวิสารวาจา)
มาร์กาเร็ต ลิน เซเวียร์

ชื่อของ doodle: วันรำลึกถึงมาร์กาเร็ต ลิน เซเวียร์ (คุณหญิงลิน ศรีวิสารวาจา)
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.05.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: มาร์กาเร็ต ลิน เซเวียร์
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/celebrating-margaret-lin-xavier-lin-srivisarnvaja-6753651837108401.3-l.png

วันเด็กปี 2020 (27 พฤษภาคม)
วันเด็กปี 2020 (27 พฤษภาคม)
วันเด็กปี 2020 (27 พฤษภาคม)

ชื่อของ doodle: วันเด็กปี 2020 (27 พฤษภาคม)
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.05.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Nigeria
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/childrens-day-2020-new-zealand-6753651837108399-l.png

วันเกิดปีที่ 95 ของ Adelina Gutiérrez Alonso
วันเกิดปีที่ 95 ของ Adelina Gutiérrez Alonso
วันเกิดปีที่ 95 ของ Adelina Gutiérrez Alonso

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 95 ของ Adelina Gutiérrez Alonso
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.05.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Chile, Peru
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/adelina-gutierrez-alonso-95th-birthday-6753651837108398-l.png

วันแม่ปี 2020 (โบลิเวีย)
วันแม่ปี 2020 (โบลิเวีย)
วันแม่ปี 2020 (โบลิเวีย)

ชื่อของ doodle: วันแม่ปี 2020 (โบลิเวีย)
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.05.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bolivia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/mothers-day-2020-bolivia-6753651837108400-l.png

Read More

วันประกาศอิสรภาพของจอร์เจียปี 2020
วันประกาศอิสรภาพของจอร์เจียปี 2020
วันประกาศอิสรภาพของจอร์เจียปี 2020

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของจอร์เจียปี 2020
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.05.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Georgia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/georgia-independence-day-2020-6753651837108736-law.gif

วันแม่ปี 2020 (โปแลนด์)
วันแม่ปี 2020 (โปแลนด์)
วันแม่ปี 2020 (โปแลนด์)

ชื่อของ doodle: วันแม่ปี 2020 (โปแลนด์)
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.05.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Poland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/mothers-day-2020-poland-6753651837108397-l.png

Read More

วันเกิดปีที่ 121 ของ Kazi Nazrul Islam
วันเกิดปีที่ 121 ของ Kazi Nazrul Islam
วันเกิดปีที่ 121 ของ Kazi Nazrul Islam

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 121 ของ Kazi Nazrul Islam
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.05.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/kazi-nazrul-islams-121st-birthday-6753651837108395.2-l.png