วันเกิดปีที่ 121 ของ Kazi Nazrul Islam
วันเกิดปีที่ 121 ของ Kazi Nazrul Islam
วันเกิดปีที่ 121 ของ Kazi Nazrul Islam

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 121 ของ Kazi Nazrul Islam
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.05.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/kazi-nazrul-islams-121st-birthday-6753651837108395.2-l.png

วันประกาศอิสรภาพของจอร์แดนปี 2020
วันประกาศอิสรภาพของจอร์แดนปี 2020
วันประกาศอิสรภาพของจอร์แดนปี 2020

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของจอร์แดนปี 2020
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.05.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Jordan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/jordan-independence-day-2020-6753651837108396-law.gif

คาลิมบา
วันเฉลิมฉลอง Mbira
คาลิมบา

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง Mbira
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.05.2020
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: คาลิมบา
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/celebrating-mbira-5807476258635776.2-l.png

Read More

วันเฉลิมฉลองเสื้อปักลาย
วันเฉลิมฉลองเสื้อปักลาย
วันเฉลิมฉลองเสื้อปักลาย

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลองเสื้อปักลาย
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.05.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Ukraine
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/celebrating-the-embroidered-shirt-6753651837108394.6-l.png

วันพ่อปี 2020 (เยอรมนี)
วันพ่อปี 2020 (เยอรมนี)
วันพ่อปี 2020 (เยอรมนี)

ชื่อของ doodle: วันพ่อปี 2020 (เยอรมนี)
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.05.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/fathers-day-2020-germany-6753651837108393-l.png

วันเกิดปีที่ 61 ของ Israel Kamakawiwoʻole
วันเกิดปีที่ 61 ของ Israel Kamakawiwoʻole
วันเกิดปีที่ 61 ของ Israel Kamakawiwoʻole

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 61 ของ Israel Kamakawiwoʻole
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.05.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria, Bosnia & Herzegovina, Croatia, France, Germany, Iceland, Italy, U.S. Virgin Islands, United Kingdom, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/israel-kamakawiwooles-61st-birthday-6753651837108391-l.png

Read More

Nicholas Winton’s 111th Birthday
Nicholas Winton's 111th Birthday
Nicholas Winton’s 111th Birthday

ชื่อของ doodle: Nicholas Winton’s 111th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 19.05.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Canada, Czechia, Greece, Iceland, Latvia, Lithuania, Slovakia, United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/nicholas-wintons-111th-birthday-6753651837108390.4-l.png

วันรัฐธรรมนูญของนอร์เวย์ปี 2020
วันรัฐธรรมนูญของนอร์เวย์ปี 2020
วันรัฐธรรมนูญของนอร์เวย์ปี 2020

ชื่อของ doodle: วันรัฐธรรมนูญของนอร์เวย์ปี 2020
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.05.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Norway
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/norway-constitution-day-2020-6753651837108720-law.gif

Teachers’ Day 2020 (May 16)
Teachers' Day 2020 (May 16)
Teachers’ Day 2020 (May 16)

ชื่อของ doodle: Teachers’ Day 2020 (May 16)
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.05.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Malaysia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/teachers-day-2020-may-16-6753651837108795-l.png

Teachers’ Day 2020 (May 15)
Teachers' Day 2020 (May 15)
Teachers’ Day 2020 (May 15)

ชื่อของ doodle: Teachers’ Day 2020 (May 15)
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.05.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Colombia, Mexico, South Korea
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/teachers-day-2020-may-15-6753651837108387.2-l.png