มาร์ชา พี. จอห์นสัน
วันรำลึกถึง Marsha P. Johnson
มาร์ชา พี. จอห์นสัน

ชื่อของ doodle: วันรำลึกถึง Marsha P. Johnson
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.06.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Austria, Canada, Colombia, Cuba, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, India, Ireland, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Spain, Switzerland, Thailand, U.S. Virgin Islands, United States, Vietnam
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: มาร์ชา พี. จอห์นสัน
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/celebrating-marsha-p-johnson-6753651837108797-l.png

วันรำลึกถึง Tebas (Joaquim Pinto de Oliveira)
วันรำลึกถึง Tebas (Joaquim Pinto de Oliveira)
วันรำลึกถึง Tebas (Joaquim Pinto de Oliveira)

ชื่อของ doodle: วันรำลึกถึง Tebas (Joaquim Pinto de Oliveira)
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.06.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/celebrating-tebas-joaquim-pinto-de-oliveira-6753651837108647-l.png

วันครูปี 2020 (สาธารณรัฐโดมินิกัน)
วันครูปี 2020 (สาธารณรัฐโดมินิกัน)
วันครูปี 2020 (สาธารณรัฐโดมินิกัน)

ชื่อของ doodle: วันครูปี 2020 (สาธารณรัฐโดมินิกัน)
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.06.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Dominican Republic
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/teachers-day-2020-dominican-republic-6753651837108436-l.png

วันเฉลิมฉลองซูบัก
วันเฉลิมฉลองซูบัก
วันเฉลิมฉลองซูบัก

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลองซูบัก
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.06.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Indonesia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/celebrating-subak-6753651837108453.2-l.png

วันครูปี 2020 (นิการากัว)
วันครูปี 2020 (นิการากัว)
วันครูปี 2020 (นิการากัว)

ชื่อของ doodle: วันครูปี 2020 (นิการากัว)
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.06.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Nicaragua
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/teachers-day-2020-nicaragua-6753651837108434-l.png

วันเลือกตั้งของฝรั่งเศสปี 2020 (28 มิถุนายน)
วันเลือกตั้งของฝรั่งเศสปี 2020 (28 มิถุนายน)
วันเลือกตั้งของฝรั่งเศสปี 2020 (28 มิถุนายน)

ชื่อของ doodle: วันเลือกตั้งของฝรั่งเศสปี 2020 (28 มิถุนายน)
Doodle นี้ถูกแสดง: 28.06.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: France
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/france-elections-2020-2nd-round-6753651837108741-l.png

วันเกิดปีที่ 68 ของ Olive Morris
วันเกิดปีที่ 68 ของ Olive Morris
วันเกิดปีที่ 68 ของ Olive Morris

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 68 ของ Olive Morris
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.06.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: U.S. Virgin Islands, United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/olive-morris-68th-birthday-6753651837108689.4-l.png

Dragon Boat Festival 2020
Dragon Boat Festival 2020
Dragon Boat Festival 2020

ชื่อของ doodle: Dragon Boat Festival 2020
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.06.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Bulgaria, Canada, China, Hong Kong, New Zealand, Singapore, Taiwan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/dragon-boat-festival-2020-taiwan-6753651837108433-l.png

วันชาติสโลวีเนียปี 2020
วันชาติสโลวีเนียปี 2020
วันชาติสโลวีเนียปี 2020

ชื่อของ doodle: วันชาติสโลวีเนียปี 2020
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.06.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Slovenia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/slovenia-national-day-2020-6753651837108722-law.gif

วันเกิดปีที่ 141 ของ Huda Sha’arawi
วันเกิดปีที่ 141 ของ Huda Sha'arawi
วันเกิดปีที่ 141 ของ Huda Sha’arawi

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 141 ของ Huda Sha’arawi
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.06.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/huda-shaarawis-141st-birthday-6753651837108430.5-l.png