วันเกิดปีที่ 93 ของ Kuzgun Acar
วันเกิดปีที่ 93 ของ Kuzgun Acar
วันเกิดปีที่ 93 ของ Kuzgun Acar

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 93 ของ Kuzgun Acar
Doodle นี้ถูกแสดง: 28.02.2021
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Turkey
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2021/kuzgun-acars-93rd-birthday-6753651837108870.6-l.png

วันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐโดมินิกันปี 2021
วันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐโดมินิกันปี 2021
วันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐโดมินิกันปี 2021

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐโดมินิกันปี 2021
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.02.2021
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Dominican Republic
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2021/dominican-republic-independence-day-2021-6753651837108869-law.gif

เทศกาลโคมไฟปี 2021
เทศกาลโคมไฟปี 2021
เทศกาลโคมไฟปี 2021

ชื่อของ doodle: เทศกาลโคมไฟปี 2021
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.02.2021
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Canada, Hong Kong, Singapore, Sweden, Taiwan, United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2021/lantern-festival-2021-6753651837108868.2-law.gif

วันชาติคูเวตปี 2021
วันชาติคูเวตปี 2021
วันชาติคูเวตปี 2021

ชื่อของ doodle: วันชาติคูเวตปี 2021
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.02.2021
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Kuwait
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2021/kuwait-national-day-2021-6753651837108867.2-law.gif

วันประกาศอิสรภาพของเอสโตเนียปี 2021
วันประกาศอิสรภาพของเอสโตเนียปี 2021
วันประกาศอิสรภาพของเอสโตเนียปี 2021

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของเอสโตเนียปี 2021
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.02.2021
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Estonia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2021/estonia-independence-day-2021-6753651837108866-law.gif

วันเกิดปีที่ 145 ของ Zitkala-Sa
วันเกิดปีที่ 145 ของ Zitkala-Sa
วันเกิดปีที่ 145 ของ Zitkala-Sa

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 145 ของ Zitkala-Sa
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.02.2021
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: U.S. Virgin Islands, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2021/zitkala-sas-145th-birthday-6753651837108865-l.png

วันเฉลิมฉลองอาหารมงคลหยี่ซัง
วันเฉลิมฉลองอาหารมงคลหยี่ซัง
วันเฉลิมฉลองอาหารมงคลหยี่ซัง

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลองอาหารมงคลหยี่ซัง
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.02.2021
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Malaysia, Singapore, Sweden
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2021/celebrating-yee-sang-6753651837108864-law.gif

วันเกิดปีที่ 87 ของ Audre Lorde
วันเกิดปีที่ 87 ของ Audre Lorde
วันเกิดปีที่ 87 ของ Audre Lorde

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 87 ของ Audre Lorde
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.02.2021
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany, Italy, U.S. Virgin Islands, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2021/audre-lordes-87th-birthday-6753651837108863-l.png

Read More

Dr. Marie Thomas’ 125th Birthday
Dr. Marie Thomas’ 125th Birthday
Dr. Marie Thomas’ 125th Birthday

ชื่อของ doodle: Dr. Marie Thomas’ 125th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.02.2021
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Indonesia, Sweden
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2021/dr-marie-thomas-125th-birthday-6753651837109204-l.png

วันประกาศอิสรภาพของลิทัวเนียปี 2021
วันประกาศอิสรภาพของลิทัวเนียปี 2021
วันประกาศอิสรภาพของลิทัวเนียปี 2021

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของลิทัวเนียปี 2021
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.02.2021
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Lithuania
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2021/lithuania-independence-day-2021-6753651837108862-law.gif