วันครูปี 2020 (เปรู)
วันครูปี 2020 (เปรู)
วันครูปี 2020 (เปรู)

ชื่อของ doodle: วันครูปี 2020 (เปรู)
Doodle นี้ถูกแสดง: 06.07.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Peru
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/teachers-day-2020-peru-6753651837108444-l.png

วันเกิดปีที่ 100 ของ Hwang Hye-seong
วันเกิดปีที่ 100 ของ Hwang Hye-seong
วันเกิดปีที่ 100 ของ Hwang Hye-seong

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 100 ของ Hwang Hye-seong
Doodle นี้ถูกแสดง: 05.07.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: South Korea
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/hwang-hye-seongs-100th-birthday-6753651837108443-l.png

พระยาศรีสุนทรโวหาร น้อย อาจารยางกูร
Phraya Si Sunthon Wohan's 198th Birthday
พระยาศรีสุนทรโวหาร น้อย อาจารยางกูร

ชื่อของ doodle: Phraya Si Sunthon Wohan’s 198th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 05.07.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: พระยาศรีสุนทรโวหาร น้อย อาจารยางกูร
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/phrayasri-sunthonwohans-198th-birthday-6753651837108442-l.png

วันประกาศอิสรภาพของแอลจีเรียปี 2020
วันประกาศอิสรภาพของแอลจีเรียปี 2020
วันประกาศอิสรภาพของแอลจีเรียปี 2020

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของแอลจีเรียปี 2020
Doodle นี้ถูกแสดง: 05.07.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Algeria
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/algeria-independence-day-2020-6753651837108441-law.gif

วันประกาศอิสรภาพของเวเนซุเอลาปี 2020
วันประกาศอิสรภาพของเวเนซุเอลาปี 2020
วันประกาศอิสรภาพของเวเนซุเอลาปี 2020

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของเวเนซุเอลาปี 2020
Doodle นี้ถูกแสดง: 05.07.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Venezuela
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/venezuela-independence-day-2020-6753651837108724-law.gif

วันชาติสหรัฐอเมริกาปี 2020
วันชาติสหรัฐอเมริกาปี 2020
วันชาติสหรัฐอเมริกาปี 2020

ชื่อของ doodle: วันชาติสหรัฐอเมริกาปี 2020
Doodle นี้ถูกแสดง: 04.07.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: U.S. Virgin Islands, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/fourth-of-july-2020-6753651837108440-law.gif

วันประกาศอิสรภาพของเบลารุสปี 2020
วันประกาศอิสรภาพของเบลารุสปี 2020
วันประกาศอิสรภาพของเบลารุสปี 2020

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของเบลารุสปี 2020
Doodle นี้ถูกแสดง: 03.07.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Belarus
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/belarus-national-day-2020-6753651837108723-law.gif

วันเฉลิมฉลองเสาโฆษณา (Litfaßsäule)
วันเฉลิมฉลองเสาโฆษณา (Litfaßsäule)
วันเฉลิมฉลองเสาโฆษณา (Litfaßsäule)

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลองเสาโฆษณา (Litfaßsäule)
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.07.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Germany, Iceland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/celebrating-the-litfasaule-6753651837108438.3-l.png

วันชาติแคนาดาปี 2020
วันชาติแคนาดาปี 2020
วันชาติแคนาดาปี 2020

ชื่อของ doodle: วันชาติแคนาดาปี 2020
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.07.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Canada
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/canada-day-2020-6753651837108439.2-l.png

มาร์ชา พี. จอห์นสัน
วันรำลึกถึง Marsha P. Johnson
มาร์ชา พี. จอห์นสัน

ชื่อของ doodle: วันรำลึกถึง Marsha P. Johnson
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.06.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Austria, Canada, Colombia, Cuba, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, India, Ireland, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Spain, Switzerland, Thailand, U.S. Virgin Islands, United States, Vietnam
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: มาร์ชา พี. จอห์นสัน
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/celebrating-marsha-p-johnson-6753651837108797-l.png