วันรำลึกถึง Laura Bassi
วันรำลึกถึง Laura Bassi
วันรำลึกถึง Laura Bassi

ชื่อของ doodle: วันรำลึกถึง Laura Bassi
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.04.2021
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Bulgaria, Chile, Iceland, Israel, Italy, New Zealand, Peru, South Africa, Trinidad & Tobago, U.S. Virgin Islands, Ukraine, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2021/celebrating-laura-bassi-6753651837109199-l.png

วันประกาศอิสรภาพของอิสราเอลปี 2021
วันประกาศอิสรภาพของอิสราเอลปี 2021
วันประกาศอิสรภาพของอิสราเอลปี 2021

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของอิสราเอลปี 2021
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.04.2021
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Israel
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2021/israel-independence-day-2021-6753651837108917-law.gif

วันเด็กปี 2021 (15 เมษายน)
วันเด็กปี 2021 (15 เมษายน)
วันเด็กปี 2021 (15 เมษายน)

ชื่อของ doodle: วันเด็กปี 2021 (15 เมษายน)
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.04.2021
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Spain
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2021/childrens-day-2021-april-15-6753651837108907-l.png

วันเกิดปีที่ 190 ของ Eugène Poubelle
วันเกิดปีที่ 190 ของ Eugène Poubelle
วันเกิดปีที่ 190 ของ Eugène Poubelle

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 190 ของ Eugène Poubelle
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.04.2021
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: France
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2021/eugene-poubelles-190th-birthday-6753651837108354-law.gif

โยฮัน กูเทินแบร์ค
วันรำลึกถึง Johannes Gutenberg
โยฮัน กูเทินแบร์ค

ชื่อของ doodle: วันรำลึกถึง Johannes Gutenberg
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.04.2021
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: โยฮัน กูเทินแบร์ค
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2021/celebrating-johannes-gutenberg-6753651837109212-l.png

Pohela Boishakh
Pohela Boishakh
Pohela Boishakh

ชื่อของ doodle: Pohela Boishakh
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.04.2021
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2021/pohela-boishakh-6753651837108349.2-law.gif

วันเกิดปีที่ 74 ของ Oliver De Coque
วันเกิดปีที่ 74 ของ Oliver De Coque
วันเกิดปีที่ 74 ของ Oliver De Coque

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 74 ของ Oliver De Coque
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.04.2021
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Nigeria
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2021/oliver-de-coques-74th-birthday-6753651837108350.4-l.png

วันครบรอบ 151 ปีของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน
วันครบรอบ 151 ปีของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน
วันครบรอบ 151 ปีของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 151 ปีของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.04.2021
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Austria, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Germany, Greece, Japan, Latvia, Lithuania, Moldova, New Zealand, Romania, Serbia, Slovakia, Turkey, U.S. Virgin Islands, Ukraine, United States, Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2021/151st-anniversary-of-the-metropolitan-museum-of-art-6753651837108733-law.gif

วันครูปี 2021 (13 เมษายน)
วันครูปี 2021 (13 เมษายน)
วันครูปี 2021 (13 เมษายน)

ชื่อของ doodle: วันครูปี 2021 (13 เมษายน)
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.04.2021
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Ecuador
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2021/teachers-day-2021-april-13-6753651837108906-l.png

วันเด็กปี 2021 (12 เมษายน)
วันเด็กปี 2021 (12 เมษายน)
วันเด็กปี 2021 (12 เมษายน)

ชื่อของ doodle: วันเด็กปี 2021 (12 เมษายน)
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.04.2021
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bolivia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2021/childrens-day-2021-april-12-6753651837108905-l.png