Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Adelina Gutiérrez Alonso
Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Adelina Gutiérrez Alonso
Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Adelina Gutiérrez Alonso

Tên của doodle: Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Adelina Gutiérrez Alonso
Doodle này được hiển thị: 27.05.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Chile, Peru
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/adelina-gutierrez-alonso-95th-birthday-6753651837108398-l.png

Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Kazi Nazrul Islam
Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Kazi Nazrul Islam
Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Kazi Nazrul Islam

Tên của doodle: Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Kazi Nazrul Islam
Doodle này được hiển thị: 25.05.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bangladesh
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/kazi-nazrul-islams-121st-birthday-6753651837108395.2-l.png

Tôn vinh Mbira
Tôn vinh Mbira
Tôn vinh Mbira

Tên của doodle: Tôn vinh Mbira
Doodle này được hiển thị: 21.05.2020
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/celebrating-mbira-5807476258635776.2-l.png

Read More