Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Kazi Nazrul Islam
Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Kazi Nazrul Islam
Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Kazi Nazrul Islam

Tên của doodle: Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Kazi Nazrul Islam
Doodle này được hiển thị: 25.05.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bangladesh
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/kazi-nazrul-islams-121st-birthday-6753651837108395.2-l.png

Tôn vinh Mbira
Tôn vinh Mbira
Tôn vinh Mbira

Tên của doodle: Tôn vinh Mbira
Doodle này được hiển thị: 21.05.2020
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/celebrating-mbira-5807476258635776.2-l.png

Read More

Israel Kamakawiwoʻole
Kỷ niệm 61 năm ngày sinh của Israel Kamakawiwoʻole
Israel Kamakawiwoʻole

Tên của doodle: Kỷ niệm 61 năm ngày sinh của Israel Kamakawiwoʻole
Doodle này được hiển thị: 20.05.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria, Bosnia & Herzegovina, Croatia, France, Germany, Iceland, Italy, U.S. Virgin Islands, United Kingdom, United States
Từ khóa cho này doodle: Israel Kamakawiwoʻole
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/israel-kamakawiwooles-61st-birthday-6753651837108391-l.png

Read More

Nicholas Winton’s 111th Birthday
Nicholas Winton's 111th Birthday
Nicholas Winton’s 111th Birthday

Tên của doodle: Nicholas Winton’s 111th Birthday
Doodle này được hiển thị: 19.05.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Canada, Czechia, Greece, Iceland, Latvia, Lithuania, Slovakia, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/nicholas-wintons-111th-birthday-6753651837108390.4-l.png

Teachers’ Day 2020 (May 16)
Teachers' Day 2020 (May 16)
Teachers’ Day 2020 (May 16)

Tên của doodle: Teachers’ Day 2020 (May 16)
Doodle này được hiển thị: 16.05.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Malaysia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/teachers-day-2020-may-16-6753651837108795-l.png