Kỷ niệm 93 năm ngày sinh của Kuzgun Acar
Kỷ niệm 93 năm ngày sinh của Kuzgun Acar
Kỷ niệm 93 năm ngày sinh của Kuzgun Acar

Tên của doodle: Kỷ niệm 93 năm ngày sinh của Kuzgun Acar
Doodle này được hiển thị: 28.02.2021
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Turkey
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2021/kuzgun-acars-93rd-birthday-6753651837108870.6-l.png

Ngày quốc khánh Cộng hòa Dominica năm 2021
Ngày quốc khánh Cộng hòa Dominica năm 2021
Ngày quốc khánh Cộng hòa Dominica năm 2021

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Cộng hòa Dominica năm 2021
Doodle này được hiển thị: 27.02.2021
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Dominican Republic
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2021/dominican-republic-independence-day-2021-6753651837108869-law.gif

Lễ hội đèn lồng năm 2021
Lễ hội đèn lồng năm 2021
Lễ hội đèn lồng năm 2021

Tên của doodle: Lễ hội đèn lồng năm 2021
Doodle này được hiển thị: 26.02.2021
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Canada, Hong Kong, Singapore, Sweden, Taiwan, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2021/lantern-festival-2021-6753651837108868.2-law.gif

Kỷ niệm 145 năm ngày sinh của Zitkala-Sa
Kỷ niệm 145 năm ngày sinh của Zitkala-Sa
Kỷ niệm 145 năm ngày sinh của Zitkala-Sa

Tên của doodle: Kỷ niệm 145 năm ngày sinh của Zitkala-Sa
Doodle này được hiển thị: 22.02.2021
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: U.S. Virgin Islands, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2021/zitkala-sas-145th-birthday-6753651837108865-l.png

Kỷ niệm 87 năm ngày sinh của Audre Lorde
Kỷ niệm 87 năm ngày sinh của Audre Lorde
Kỷ niệm 87 năm ngày sinh của Audre Lorde

Tên của doodle: Kỷ niệm 87 năm ngày sinh của Audre Lorde
Doodle này được hiển thị: 18.02.2021
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Germany, Italy, U.S. Virgin Islands, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2021/audre-lordes-87th-birthday-6753651837108863-l.png

Read More