Tôn vinh Tawhida Ben Cheikh
Tôn vinh Tawhida Ben Cheikh
Tôn vinh Tawhida Ben Cheikh

Tên của doodle: Tôn vinh Tawhida Ben Cheikh
Doodle này được hiển thị: 27.03.2021
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2021/celebrating-tawhida-ben-cheikh-6753651837108831.4-l.png

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Elena Lacková
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Elena Lacková
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Elena Lacková

Tên của doodle: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Elena Lacková
Doodle này được hiển thị: 22.03.2021
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Czechia, Slovakia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2021/elena-lackovas-100th-birthday-6753651837108893-l.png

Ngày của Mẹ năm 2021 (21 tháng 3)
Ngày của Mẹ năm 2021 (21 tháng 3)
Ngày của Mẹ năm 2021 (21 tháng 3)

Tên của doodle: Ngày của Mẹ năm 2021 (21 tháng 3)
Doodle này được hiển thị: 21.03.2021
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2021/mothers-day-2021-march-21-6753651837108890-l.png

Read More

Nhà khoa học David Warren
Kỷ niệm 96 năm ngày sinh của David Warren
Nhà khoa học David Warren

Tên của doodle: Kỷ niệm 96 năm ngày sinh của David Warren
Doodle này được hiển thị: 20.03.2021
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, Israel, New Zealand, Thailand, Vietnam
Từ khóa cho này doodle: Nhà khoa học David Warren
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2021/david-warrens-95th-birthday-6753651837108320.2-l.png