Kỷ niệm 161 năm xuất bản tiểu thuyết Moby Dick lần đầu tiên
Kỷ niệm 161 năm xuất bản tiểu thuyết Moby Dick lần đầu tiên
Kỷ niệm 161 năm xuất bản tiểu thuyết Moby Dick lần đầu tiên

Tên của doodle: Kỷ niệm 161 năm xuất bản tiểu thuyết Moby Dick lần đầu tiên
Doodle này được hiển thị: 18.10.2012
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2012/moby_dick12-hp.jpg

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.