Ngày lễ năm 2014 (Ngày 3)
Ngày lễ năm 2014 (Ngày 3)
Ngày lễ năm 2014 (Ngày 3)

Tên của doodle: Ngày lễ năm 2014 (Ngày 3)
Doodle này được hiển thị: 25.12.2014
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2014/holidays-2014-day-3-5183373366525952-hp.jpg


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.