phòng chống covid
Wear a Mask. Save Lives. (Apr 6)
phòng chống covid

Tên của doodle: Wear a Mask. Save Lives. (Apr 6)
Doodle này được hiển thị: 06.04.2021
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: phòng chống covid
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2021/wear-a-mask-save-lives-apr-6-6753651837109262.2-law.gif

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.