Tết âm lịch 2021 (Nhiều quốc gia)
Tết âm lịch 2021 (Nhiều quốc gia)
Tết Nguyên Đán

Tên của doodle: Tết âm lịch 2021 (Nhiều quốc gia)
Doodle này được hiển thị: 12.02.2021
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, Austria, Canada, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Trinidad & Tobago, U.S. Virgin Islands, United Kingdom, United States
Từ khóa cho này doodle: Tết Nguyên Đán
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2021/lunar-new-year-2021-multiple-countries-6753651837108857-l.png

Tết
Tết âm lịch 2015 (Việt Nam)
Tết

Tên của doodle: Tết âm lịch 2015 (Việt Nam)
Doodle này được hiển thị: 19.02.2015
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Vietnam
Từ khóa cho này doodle: Tết
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2015/lunar-new-year-2015-vietnam-6328689713217536-hp.jpg